Ons privacybeleid

Laatste update: mei 2018

De geregistreerde eigenaar van ArKadia.com domain is ArKadia Publishing Limited (hierna ' ArKadia.com', 'ons' of 'wij' genoemd), ondernemingsregistratienummer 11350283, met maatschappelijke zetel te 2nd Floor, College House, 17 King Edwards Road, Ruislip, Londen, HA4 7AE, Verenigd Koninkrijk.

ArKadia.com verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te handhaven en heeft de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang tot, verwijdering of wijziging van deze gegevens te voorkomen in overeenstemming met de Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) 2016/679.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt via de formulieren op deze website, doet u dit altijd met uw uitdrukkelijke toestemming en in een beveiligde omgeving, aangezien wij voor de communicatie tussen de server en de browser gebruik maken van SSL-codering. De webpagina's die deze datacodering gebruiken beginnen met https.

Wij kunnen uw gegevens wettelijk verwerken wanneer u er uitdrukkelijk mee instemt dat wij dit kunnen doen door het selectievakje 'Accepteren privacybeleid en gebruiksvoorwaarden' op de formulieren op onze website aan te vinken, of door een middel dat wij u ter beschikking stellen om uw ondubbelzinnige toestemming aan te geven, bijv. uw registratie als gebruiker. De gegevens worden bewaard zolang u niet om verwijdering ervan verzoekt en zolang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden te voldoen.

Wat we doen met de door u geleverde gegevens

Wij slaan de door u verstrekte gegevens op, bijv. naam, e-mail, telefoonnummer, bericht, opt-in-vinkopties, samen met de bijbehorende gegevens, bijv. vastgoed-ID, en verwerken deze gegevens om u de service te kunnen bieden die u nodig hebt.

Wij kunnen u ook gerelateerde informatie sturen die wij van belang achten, zoals uitgelicht vastgoed, vastgoedmeldingen, diensten aangeboden door derden enz. U kunt zich eenvoudig afmelden of uw e-mail communicatievoorkeuren wijzigen via de links in de e-mails die wij u toesturen, in de sectie Mijn instellingen van uw account indien u bent ingelogd, of door een e-mail te sturen naar privacy-policy@arkadia.com vanaf het e-mailadres waarop uw wijzigingen betrekking hebben.

Met wie delen wij uw gegevens?

De door u verstrekte gegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij dit wettelijk of gerechtelijk vereist is, of om het doel waarvoor ze zijn verstrekt te kunnen bereiken.

Als de door u verstrekte gegevens zijn gebruikt om contact op te nemen met een derde partij, bijvoorbeeld de adverteerder van een woning, vacature of bedrijfsvermelding, dan zullen wij deze gegevens aan deze derde partij doorgeven zodat zij direct contact met u kunnen opnemen.

Hoe kunt u uw rechten op het gebied van gegevensbescherming uitoefenen?

Om uw rechten uit te oefenen, zoals uw recht op toegang, rectificatie, verwijdering, verzet, verzet, beperking of overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, stuurt u uw schriftelijk verzoek naar privacy-policy@arkadia.com of per gewone post naar onze maatschappelijke zetel, zoals hierboven beschreven, met duidelijke vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en met inbegrip van het volgende:
  • Naam en achternaam van de persoon die het verzoek indient.
  • Kopie van de nationale ID-kaart, paspoort, verblijfskaart of digitale handtekening.
  • E-mailadres dat gebruikt is bij het verstrekken van de persoonsgegevens.
  • Postadres en telefoonnummer.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, wat geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden.

Cookies

Wanneer u op de ArKadia.com website surft, geeft u ons wat informatie over de pagina's die u bezoekt of acties die u onderneemt, bijvoorbeeld het opslaan van een zoekopdracht.

Links naar andere websites

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de gegevens die via ArKadia.com worden verzameld. Als u op een link klikt die u naar een andere website brengt, moet u er rekening mee houden dat u onze website verlaat en moet u dus het privacybeleid van die website lezen, aangezien wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites.
Neem contact met ons op
Andere valuta